HMS, kvalitet og dokumentasjon

Hos Petter A Olsen AS har vi et godt innarbeidet HMS system som dekker alle krav stilt av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (bedre kjent som internkontrollforskriften). Vi har en dedikert HMS-/sikkerhetsansvarlig som leder arbeidet med oppfølging, revidering og implementering av HMS- og kvalitetsrutiner.

Vi har utarbeidet vår egen HMS-håndbok som alltid er med oss på arbeidsplassen. Denne skal bidra til å gi både ledelse, ansatte og oppdragsgivere sikkerhet for at vi som virksomhet har tatt Arbeidsmiljøloven med alle dens forskrifter på alvor. HMS-håndboken revideres hvert år, og alle våre ansatte får en årlig innføring i bruken av boken.

Vårt kvalitetssystem (KS) er bygd opp av et overordnet styringsdokument med tilhørende prosedyrer, instrukser og avviksskjema for internkontroll.

Vi arbeider hele tiden målrettet mot at vårt arbeid skal utføres på en sikker og effektiv måte, med høy kvalitet og med minst mulig belastning på miljøet.

Dokumentasjon 

 

Jobbe hos oss?

Vi er stadig på jakt etter borvognførere og bergsprengere. Vil du bli med på laget vårt?

Ønsker du et pristilbud?

Vi påtar oss oppdrag over hele Østlandsområdet. Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på bore- eller sprengningsarbeid.

Del dette